Programma TunnelAlliantie ProRail

Projectbeheersing / Projectmanagement

Projectmanager – Binnen het programma TunnelAlliantie actief als projectmanager, en vervangend programmamanager, voor diverse projecten, o.a. in de plaatsen Utrecht, Amsterdam, Assen, Barneveld, Voorhout en Heiloo. De focus ligt op het in harmonie brengen van voor- (kant initiatiefnemer) en achterzijde (marktkant) van projecten. Hierbij is het de kunst de partijen, initiatiefnemer, aannemer en ProRail, in hun kracht te zetten, zonder de eigen rol van ProRail uit het oog te verliezen. ‘Best for project’, daar gaat het om.

Aanjager projectbeheersing programma-breed – Het vervullen van de rol als kernteamlid van het programma, waarbij de focus ligt op de overall sturing over de projecten heen en de doorontwikkeling van het programma zelf. De lead in de strategische richting projectbeheersing en kwaliteitsmanagement. Het borgen dat middels PDCA standaarden worden verrijkt, dat er op 1 wijze rapportage over de projecten heen plaatsvindt, waarna eenduidige rapportage op programmaniveau intern mogelijk is. Visueel sturingsmiddel ontwikkelen en implementeren. Doel om in groepsessies kennis te delen tussen projecten en voortgang te monitoren. De raamcontractanten worden ook betrokken in de verbeterslagen.

PROGRAMMA ACHTERGROND:
De TunnelAlliantie (TA) is het programma van ProRail waarin alle te realiseren onderdoorgangen onder het spoor in Nederland worden ondergebracht. Een project start met de wens vanuit de initiatiefnemer (gemeente, provincie) om een gelijkvloerse kruising op te heffen. De initiatiefnemer start het project met hulp van ProRail en doorloopt de studiefase. In deze fase wordt de haalbaarheid, denk aan inpassing, conditionering en financiering bepaald. Het project wordt ‘mogelijk gemaakt’.  Vervolgens neemt ProRail het project op, werkt het contract (design&construct) uit en brengt deze middels een minitender op de markt. ProRail begeleid het werk in uitvoering. De aannemer start met engineering om vervolgens het project te realiseren. Er is een raamcontract met marktpartijen.

Voor projectvoorbeelden zie de projectreferenties Heiloo en Utrecht.