Spooronderdoorgangen Utrecht

Projectmanagement

Projectmanager – Binnen het programma TunnelAlliantie (ProRail) actief als projectmanager voor de onderdoorgang Locomotiefstraat en de potentiele kruisingslocaties Amsterdamsestraatweg en Nic. Beetsstraat in de gemeente Utrecht. De focus lag op het in harmonie brengen van voor- (kant initiatiefnemer) en achterzijde (marktkant) van het project. Hierbij is het de kunst de partijen, initiatiefnemer, aannemer en ProRail, in hun kracht te zetten, zonder de eigen rol van ProRail uit het oog te verliezen. ‘Best for project’, daar gaat het om. De uitdagingen voor de Locomotiefstraat waren:
– het kruisen van een van de belangrijkste vervoersverbindingen, spoor Utrecht-Amsterdam.
– het werken in de stad met aan beide zijden van het spoor woningbouwontwikkelingen, 2e Daalsedijk en Cartesiusdriehoek
– het open houden de VerkeersLeidingspost ProRail

Een groot stakeholdersveld waarvoor we één klankbordgroep hebben ingericht met partijen als NS, gemeente Utrecht en ProRail om zo van laag naar hoog in de organisaties informatie te kunnen delen en snel besluiten te faciliteren en te nemen.
Intern ProRail aansturen van het projectteam waarbij de nadruk ligt op het ‘mogelijk maken’, het zorgdragen voor afdoende budget, conditionering op orde, en dat de wens van de stakeholders is vertaald tot juiste aanbestedingsdocumenten. Het opstellen van een overeenkomst tussen opdrachtgevende partijen is essentieel en voorwaardelijk. Extern de gesprekspartner zijn namens ProRail, waaronder het ondersteunen van gemeente Utrecht met uitleg naar de diverse stakeholder en de politiek.

Het project is momenteel (2019) in aanbesteding.

PROGRAMMA ACHTERGROND:

De TunnelAlliantie (TA) is het programma van ProRail waarin alle te realiseren onderdoorgangen onder het spoor in Nederland worden ondergebracht. Een project start met de wens vanuit de initiatiefnemer (gemeente, provincie) om een gelijkvloerse kruising op te heffen. De initiatiefnemer start het project met hulp van ProRail en doorloopt de studiefase. In deze fase wordt de haalbaarheid, denk aan inpassing, conditionering en financiering bepaald. Het project wordt ‘mogelijk gemaakt’.  Vervolgens neemt ProRail het project op, werkt het contract (design&construct) uit en brengt deze middels een minitender op de markt. ProRail begeleid het werk in uitvoering. De aannemer start met engineering om vervolgens het project te realiseren. Er is een raamcontract marktpartijen.