Park de Verademing Den Haag

Tendermanagement

6BEAUFORT heeft voor Dura Vermeer de EMVI werkzaamheden opgepakt voor het project Park de Verademing te Den Haag. Het plan is als hoogste beoordeeld door de opdrachtgever. Met een hoogste prijs en beste EMVI heeft Dura Vermeer de opdracht gegund gekregen.

De EMVI-vraag bestond uit de onderdelen Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie en een risicodossier.
Het Plan van Aanpak heeft een sterke focus op optimaal gebruik van het park gedurende de werkzaamheden. Door een uitgekiende fasering naar, op en van het werk is de overlast op de stadse omgeving tot een minimum beperkt. Diverse functies op het park zijn niet dan wel tijdelijk (op momenten dat overlast minimaal is) buiten gebruik. 1-richtingverkeer in bouwstromen is gewaardeerd.

De werkzaamheden voor 6BEAUFORT bestonden uit een projectanalyse, diverse interviews met het aannemersteam, ontwikkelen gezamenlijke visie en het verwerken tot EMVI-documentatie.
Uitslag is nog niet bekend.

PROJECT ACHTERGROND:
Het park de Verademing is uniek in zijn soort, vele openbare sportmogelijkheden, aansluiting op openbare functies en woningen, een verhoogde ligging en een open structuur. Het is een ‘eiland in stedelijk gebied’. Om het park staan huizen, bedrijven en huisvesten diverse openbare voorzieningen. De wijk is krap van opzet, veel 1-richtingverkeer. Het park is een aantal jaren geleden aangepakt. De oude gasfabriek is gesaneerd en ingepakt, waardoor de verhoogde ligging is gerealiseerd. Ondanks de vele functies wordt het park onvoldoende gebruikt door haar omgeving. Een gemiste kans. Tijd voor een algehele herinrichting om het park beter aan te laten sluiten en aantrekkelijker te maken voor publiek.