Knooppunt Vijfsluizen Vlaardingen-Schiedam

Tendermanagement

6BEAUFORT heeft voor Van Gelder een zeer succesvol visieplan opgesteld voor het project Knooppunt Vijfsluizen (gemeente Vlaardingen en Schiedam). Het plan is maximaal (100% score) en als 1e beoordeeld door opdrachtgevers. Van Gelder heeft de opdracht gegund gekregen en voert de werkzaamheden momenteel uit.

Het visieplan bestond uit de volgende onderdelen:
1. visie op de rol van integraal ontwerpende aannemer
2. visie van Gegadigde op de rol van aannemer binnen omgevingsmanagement/-communicatie

Om de kennis, kunde en ervaring van de markt te benutten en direct in het bestuurlijke, complexe project te implementeren heeft opdrachtgever er voor gekozen dat de uitwerking en uitvoeringsvoorbereiding plaats vindt in een bouwteam (samenwerkingsverband tussen opdrachtgever en opdrachtnemer).

De werkzaamheden voor 6BEAUFORT bestonden uit een projectanalyse, interviews aannemer, ontwikkelen gezamenlijke visie en het verwerken tot EMVI-documentatie. Beide visies/plannen zijn maximaal gewaardeerd, ‘Zeer goed passend bij onderhavige opdracht / sluit zeer goed aan bij de beoordelingsaspecten’, en hebben optimaal bijgedragen aan de inschrijving.

PROJECT ACHTERGROND:
Op knooppunt Vijfsluizen is de doorstroming van gemotoriseerd verkeer regelmatig een probleem. De hoeveelheid verkeer is gegroeid en de huidige inrichting van de weg is niet meer toereikend. Dat heeft geregeld tot gevolg dat het verkeer vast staat met terugslag tot in de Beneluxtunnel. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen pakken dit probleem nu samen op met een heel pakket aan maatregelen om de weg beter in te richten en daarmee de doorstroming van gemotoriseerd verkeer te verbeteren. Het gebied kenmerkt zicht tot een aantal grote verkeerkruisingen, aansluiting op de A4, aansluiting op bedrijventerrein Vijfsluizen, diverse woongebieden, en een OV-knooppunt Metro en Bus.
In het project Knooppunt Vijfsluizen pakken de gemeenten vier kruispunten aan:
– Kruispunt Vlaardingerdijk en Schiedamsedijk met op- en afritten A4
– Kruispunt Kesperweg-Schiedamsedijk
– Kruising op- en afritten A4 in Schiedam
– Karel Doormanweg-Vlaardingerdijk.
De werkzaamheden vinden plaats in 2017