Knooppunt Hoevelaken A1/A28

Projectbeheersing

Na de gunning van het project Knooppunt Hoevelaken aan de Combinatie A1|28 (BAM/VanOord/VolkerWessels en partner Arcadis) is 6BEAUFORT gestart met de opzet van diverse beheersonderdelen vanuit het projectbeheersingsteam. In dit eerste jaar is projectbeheersing neergezet, zijn plannen door Rijkwaterstaat geaccepteerd en geïmplementeerd. Diverse rollen zijn opgepakt:
Kans- risicoanalist – Opzet van kans- risicomanagement. Opstellen deelmanagementplannen, houden van kans- en risicosessies, implementatie in Relatics, ontwikkeling Relatics, rapporteren aan directie combinatie en de klant RWS. Probabilistische planning i.s.m. planner. Opstellen probabilistische raming gedurende project. Het kans- en risicomanagement geprofessionaliseerd en gecertificeerd ISO9001 en ISO15504 L3/4.
Raakvlakmanager – Opzet Raakvlakmanagent. Raakvlaksessies. Deelmanagementplan opstellen en navolgen. Implementatie raakvlakmanagement binnen Relatics.
Werkpakketcoördinator – Mede geholpen in de opzet en totstandkoming van rol van het werkpakketcoördinatorschap binnen de combinatie.
Lijn-ondersteuning – Team RAMS-Risk-SE van BAM helpen in hun professionaliseringsslag.

PROJECT ACHTERGROND:
Het knooppunt Hoevelaken is een knooppunt in Nederland, uitgevoerd als klaverblad. Al jaren komt er grootschalige filevorming rond het knooppunt voor. Het staat steevast in de top-25 van fileknelpunten in Nederland. DE reden om het knooppunt Hoevelaken aan te pakken. In 2011 is door Rijkswaterstaat besloten het project anders uit te voeren dan gebruikelijk, door de marktpartijen eerder te betrekken en naar een voorkeursoplossing te werken. Dit heeft geresulteerd in een bijzondere contractvorm (Plan, Design & Construct) waarbij Combinatie A1|28 zowel de planuitwerking als de realisatie van het knooppunt voor haar rekening neemt.
Eind 2017 worden het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en de Milieu Effect Rapportage (MER) verwacht. In 2018 het definitieve Tracébesluit (TB). De daadwerkelijke werkzaamheden starten als dit TB er ligt. Naar verwachting is het project tussen 2022 – 2024 gereed.

De scope van het project bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Planuitwerking voor het project
Verkeersknooppunt Hoevelaken
Circa 37 km reconstructie Rijksweg (A1 en A28)
14 aansluitingen
60 kunstwerken
Amoveren, reconstructie en aanleg 4 verzorgingsplaatsen
19 km onderliggend wegennet
Circa 27,5 km geluidschermen