Digitaal handhaven parkeren Brussel & Antwerpen

Contractmanagement / Tendermanagement

6BEAUFORT heeft voor Parkius ondersteund en geadviseerd in de offertetrajecten voor het opzetten en uitvoeren van ‘digitaal handhaven parkeren’ in Brussel en Antwerpen. Het betreft een totaaloplossing. De levering van hardware (als auto’s, scooters met scanapparatuur, pda’s etc.), software (digitaal platform) als ondersteuning voor een totaaloplossing voor digitaal handhaven van parkeren.

PARKIUS stond aan de wieg van digitaal parkeerhandhaven met scanvoertuig en platform en heeft haar oplossingen doorontwikkeld tot de meest efficiënte en effectieve parkeerhandhaafoplossing in de markt.

In deze volwassener wordende markt waarbij opdrachtgevers hun aanbestedende rol meer en meer gaan invullen vraagt dit vanuit Parkius om een andere aanpak.

6BEAUFORT helpt Parkius in het beter doorgronden en beantwoorden van de uitvragen. Het draagt bij aan een kwaliteitsimpuls voor haar organisatie, het beter ‘kennen’, ‘beheersen’, en ‘aantoonbaar maken’ van eigen processen. Hierdoor ontstaat een hoge mate van bewustwording in expliciet werken waardoor de scoringskans voor komende uitvragen toeneemt. Voor Antwerpen heeft dit direct geleid tot winst.

De werkzaamheden bestonden uit het beoordelen van de uitvraag en advies voor het plan van aanpak, het (bij)sturen naar de gewenste strategie, invulling van diverse hoofdstukken voornamelijk gericht op vertaling van de vraag naar oplossingen met meerwaarde, redigeren van de plannen, het opstellen van planningen als implementatie, support en migratie, waarbij mutaties in aantal nieuwe gemeenten met grote verscheidenheid in kernwaarden essentieel waren. Onze netwerkcollega’s van Iapo hebben meegeholpen in het realiseren van planningen en mede daardoor het aanscherpen van de inhoudelijke procestappen.