Bouwrijp maken Kickersbloem 3 Hellevoetsluis

Tendermanagement

6BEAUFORT heeft voor de combinatie Dura Vermeer – Lindeloof de tender geleid voor het project Bouwrijp maken Kickersbloem 3 Hellevoetsluis. Het betreft de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Het plan is als beste beoordeeld, en daarmee gegund door Gemeente Hellevoetsluis & Kickersvoet.

Innovatie: een grote flexibiliteit werd gevraagd. Aanleg van infrastructuur is zeer afhankelijk van verkoop van percelen. Het tempo van verkopen is moeilijk in te schatten. Hoe zorg je dat de voorinvestering niet te veel voorop loopt aan de cashflow aan opbrengsten. Hoe speel je hier flexibel op in is de vraag. Wij hebben vol ingezet op het kunnen opschalen in een veranderende situatie. In snelheid maar ook in mutaties van het plan. Wij zijn de kameleon welke zich razendsnel aanpast aan de situatie. Door een gemeenschappelijke planning te maken (over alle ontwikkelingen heen), in contact te zijn met die betrokken partijen, een overschot aan materiaal en materieel voor handen te hebben, en met lokale partners samen te werken. Daarnaast hebben we de verkoop van een kavel midden in het gebied als voorbeeld gepakt. Wat is nodig om te faciliteren voor de bouw, te ontsluiten qua K&L en riolering en daarmee openstelling te garanderen.

Strategie: omgooien was het devies, waar wij starten met het oordeel dat prijs doorslaggevend was kwamen we er na een paar weken achter dat de calculatie onder het gestelde bodembedrag van de opdrachtgever uitkwam. Een vreemde situatie, waarbij plotseling de EMVI-vragen 100% doorslaggevend waren. Immers zou de concurrentie dezelfde conclusie hebben. Dit vroeg om een nieuw mindset, van een oplettende en soms voorzichtige naar plotseling meer kostbare maatregelen. In het tenderteam is hier veelvuldig aandacht aan besteed, om zo niet te lang blijven hangen in deze onduidelijke situatie.

Organisatie: Tenders van deze omvang gaan snel, en staan vanaf de start onder hoge druk. Het team is niet op elkaar ingespeeld. En er is weinig tijd om elkaar echt te leren kennen. Duidelijkheid geven is essentieel. De koers moet direct staan. Daarom starten we met een korte presentatie van het werk. Allemaal van start met hetzelfde informatieniveau, duidelijke taakverdeling en de informatiestroom centraliseren door een eigen projectsite. De kennis en kunde van teamleden wordt pas gedurende het werk duidelijk. Hier waar nodig direct op sturen, benoemen en veelal is dat door een ander een stap extra zetten. Daarnaast sensitief blijven op persoonlijke drijfveren in het team is van groot belang.

Beheersing: door een planning direct strak op te zetten met ruimte aan het einde sta je sterk. Een vaste ochtend in de week bij elkaar. En elke keer een agenda samen opbouwen vanuit weerstanden (wat houd je nu tegen je werk uit te voeren) geeft voor ieder een satisfier. Ieders punt is bij de kop gepakt. En er zijn geen onderdelen besproken welke er niet toe doen. Effectief. Hierbij gebruik gemaakt van de hulpmiddelen uit de holocracy.

Kwaliteit: Veel snelle beoordelingsronden met een kleine groep buiten het project. Door snel te starten en halffabricaten rond te sturen ontstaat er eerder duidelijkheid of we op de juiste weg zitten. Je start dus met idee-en, je toetst ze op hun waarde, en bij voldoende meerwaarde werk je ze verder uit.  Deze IT-benadering werkt.