Ombouw Knooppunt Joure A6/A7

Projectbeheersing / Projectmanagement

Voor het project Knooppunt Joure, gebr. Van der Lee,  heeft 6BEAUFORT een interne audit uitgevoerd waarna een verbeterproces is uitgerold. De projectorganisatie is geoptimaliseerd. Processen zijn herverdeeld en deels opnieuw opgezet. Het bestaande ProjectManagementPlan is hierop naar een hoger level gebracht, en geaccepteerd door de opdrachtgever. Diverse adviezen zijn aan projectdirectie en manager projectbeheersing gegeven voor een nog betere sturing op het project. De verbeteringen zijn o.a. geïmplementeerd door het houden van ProjectFollowUp’s.

PROJECT ACHTERGROND:
Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeente De Fryske Marren werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Fryslân via Joure. De bestaande ‘gevaarlijke’ rotonde maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en A7. Dat is goed voor de doorstroming en voor de verkeersveiligheid. Ook de omgeving van het knooppunt wordt aangepakt. Gebroeders Van der Lee heeft het werk aangenomen als Design & Construct.