150 KV Zaltbommel Wamel en Zs Schuwacht

Contractmanagement / Projectbeheersing

Voor Van Gelder KLM (kabels&leidingen) organiseren van projecten en ontwikkelen van mensen in voor hen nieuwe contractvorm UAV-GC. In de nutsbranche is de contractvorm UAV-GC i.c.m. Design&Contract nieuw.  Meer risico’s bij de opdrachtnemer, meer op afstand sturen door opdrachtgever vraagt om een andere rol van de aannemer. Pro-actief en planmatig.

Voor de projecten 150KV Zaltbommel-Wamel (TenneT) en Zuiveringstation Schuwacht (Oasen) zowel projectbeheersing als contractmanagement verzorgt. Werkzaamheden bestaan o.a. uit:
– projectinrichting en opzet projectbreakdownstructure, producten als plannen van aanpak
– digitale inrichting, opzet van sharepoints, inrichten relatics
– contractuele inrichting, werkwijze wijzigingprocedure
– projectbeheersing, invulling van de rollen manager projectbeheersing, risicomanager en planner
– contractmanagent, de rol van contractmanager
Beide projecten zijn momenteel in uitvoering.
Wij doen dit met een aantal bevlogen (netwerk)collega’s met kennis van projectbeheersing waaronder de partners van Iapo.